Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

 • Google

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch. Loại chiến dịch bạn chọn để tạo nên dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo trên Google.com.vn để có được nhiều khách truy cập hơn đến trang web của mình, bạn nên chọn chiến dịch trên Mạng tìm kiếm. Mỗi mạng quảng cáo có các loại chiến dịch khác nhau để phù hợp với mục tiêu của bạn. Bài viết này sẽ xem xét kỹ lưỡng một số loại chiến dịch.

Cách hoạt động của các loại chiến dịch khác nhau

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn mục tiêu chiến dịch và loại chiến dịch.

Bạn có thể chọn một mục tiêu cho chiến dịch dựa trên các hành động bạn muốn khách hàng của mình thực hiện. Bạn cũng có thể chọn một loại chiến dịch, chẳng hạn như Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị, Mua sắm hoặc Video. Sau đó, bạn sẽ thấy những đề xuất cho các tính năng và cài đặt có thể giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo chính của chiến dịch. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng và tùy chọn cài đặt chiến dịch bất kể bạn chọn mục tiêu gì. Đồng thời, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi mục tiêu hoặc chọn không sử dụng mục tiêu.

Các mục tiêu bao gồm:

 1. Doanh số

 2. Khách hàng tiềm năng

 3. Lưu lượng truy cập trang web

 4. Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

 5. Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

 6. Quảng cáo ứng dụng


Loại chiến dịch xác định vị trí khách hàng có thể nhìn thấy quảng cáo, tuy nhiên, bạn có thể chọn vị trí này cụ thể hơn bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về cách nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn.

Các loại chiến dịch bao gồm:

 • Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm
 • Chiến dịch trên Mạng hiển thị
 • Chiến dịch mua sắm
 • Chiến dịch video
 • Chiến dịch ứng dụng

Đã có một số thay đổi đối với các loại chiến dịch trong trải nghiệm Google Ads mới. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo chiến dịch trên Mạng tìm kiếm nhắm mục tiêu Mạng hiển thị (tương đương với chiến dịch “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” trong trải nghiệm Google Ads cũ), thì bạn có thể chọn loại chiến dịch “Mạng tìm kiếm”, rồi chọn Mạng hiển thị trong tùy chọn cài đặt mạng của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Giới thiệu về Mạng Tìm kiếm của Google.

Các loại chiến dịch tập trung vào các mạng quảng cáo của Google: Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google và Mạng YouTube.

Các mạng này tạo thành tất cả các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị, bao gồm các trang web của Google, các trang web hiển thị quảng cáo có liên quan của Google và các vị trí đặt quảng cáo khác (chẳng hạn như ứng dụng).

Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×