Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

Giới thiệu về các loại chiến dịch Google Ads

 • Google

Quảng cáo với Google Ads bắt đầu bằng việc tạo chiến dịch. Loại chiến dịch bạn chọn để tạo nên dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo trên Google.com.vn để có được nhiều khách truy cập hơn đến trang web của mình, bạn nên chọn chiến dịch trên Mạng tìm kiếm. Mỗi mạng quảng cáo có các loại chiến dịch khác nhau để phù hợp với mục tiêu của bạn. Bài viết này sẽ xem xét kỹ lưỡng một số loại chiến dịch.

Cách hoạt động của các loại chiến dịch khác nhau

Khi bắt đầu thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được yêu cầu chọn mục tiêu chiến dịch và loại chiến dịch.

Bạn có thể chọn một mục tiêu cho chiến dịch dựa trên các hành động bạn muốn khách hàng của mình thực hiện. Bạn cũng có thể chọn một loại chiến dịch, chẳng hạn như Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị, Mua sắm hoặc Video. Sau đó, bạn sẽ thấy những đề xuất cho các tính năng và cài đặt có thể giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo chính của chiến dịch. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng và tùy chọn cài đặt chiến dịch bất kể bạn chọn mục tiêu gì. Đồng thời, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thay đổi mục tiêu hoặc chọn không sử dụng mục tiêu.

Các mục tiêu bao gồm:

 1. Doanh số

 2. Khách hàng tiềm năng

 3. Lưu lượng truy cập trang web

 4. Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm

 5. Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận

 6. Quảng cáo ứng dụng


Loại chiến dịch xác định vị trí khách hàng có thể nhìn thấy quảng cáo, tuy nhiên, bạn có thể chọn vị trí này cụ thể hơn bằng cách nhắm mục tiêu quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về cách nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn.

Các loại chiến dịch bao gồm:

 • Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm
 • Chiến dịch trên Mạng hiển thị
 • Chiến dịch mua sắm
 • Chiến dịch video
 • Chiến dịch ứng dụng

Đã có một số thay đổi đối với các loại chiến dịch trong trải nghiệm Google Ads mới. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo chiến dịch trên Mạng tìm kiếm nhắm mục tiêu Mạng hiển thị (tương đương với chiến dịch “Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị” trong trải nghiệm Google Ads cũ), thì bạn có thể chọn loại chiến dịch “Mạng tìm kiếm”, rồi chọn Mạng hiển thị trong tùy chọn cài đặt mạng của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc bài viết Giới thiệu về Mạng Tìm kiếm của Google.

Các loại chiến dịch tập trung vào các mạng quảng cáo của Google: Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google và Mạng YouTube.

Các mạng này tạo thành tất cả các vị trí mà quảng cáo của bạn có thể hiển thị, bao gồm các trang web của Google, các trang web hiển thị quảng cáo có liên quan của Google và các vị trí đặt quảng cáo khác (chẳng hạn như ứng dụng).

Người quản lý thanh toán là gì ?

Th2 16, 20212562 min read

Người quản lý thanh toán là tài khoản người quản lý kiểm soát thông tin thanh toán lập hóa đơn hàng tháng mà các tài…

Tạo trang web cho quảng cáo

Th2 3, 20211822 min read

Để quảng cáo với Google Ads, trước tiên bạn cần có trang web của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến của bạn sẽ liên kết…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20212022 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20212081 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Tối đa hóa số lượt nhấp là gì ?

Th2 16, 20214972 min read

Một chiến lược đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể…

Định dạng quảng cáo là gì ?

Th2 15, 20211762 min read

Các cải tiến hình ảnh đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiển thị nổi bật hơn thông tin về doanh nghiệp…

Thanh toán – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222714 min read

Phương thức thanh toán là gì ? Hình thức bạn sử dụng để thanh toán chi phí của mình, chẳng hạn như thẻ tín dụng…

Ngân sách hằng ngày trung bình đề xuất là gì ?

Th2 16, 20211971 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Unique Reach là gì ?

Th2 16, 20219231 min read

Đo lường tổng số người đã thấy quảng cáo. Các chỉ số này không chỉ dựa trên các phép đo lường cookie cơ bản để…

Ước tính giá thầu đầu trang là gì ?

Th2 16, 20212561 min read

Giá thầu mà bạn có thể cần phải đặt để quảng cáo của bạn được hiển thị trong số các quảng cáo ở đầu trang…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×