Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

  • Google

Chỉ số vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ nổi bật, giúp bạn hiểu rõ về vị trí quảng cáo của bạn trên trang.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên nhất trên Mạng Tìm kiếm “% hiển thị (ở vị trí đầu tiên)” và Tỷ lệ phần trăm hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu)” cho bạn biết vị trí quảng cáo của bạn trên các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).Lưu ý: Công thức tính tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch khách sạn sẽ dựa trên vị trí mà quảng cáo của bạn xuất hiện trong phần đặt phòng Quảng cáo khách sạn. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch khách sạn.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm (TLHT ở vị trí đầu tiên trong tìm kiếm) và Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm (Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm) giúp bạn biết liệu có khả năng quảng cáo của bạn đạt đến vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) và đầu tiên (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) của các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) hay không.

Không giống như vị trí trung bình, các chỉ số này không phản ánh thứ tự quảng cáo của bạn so với các quảng cáo khác, mà thể hiện vị trí thực tế của quảng cáo trên các Trang kết quả của công cụ tìm kiếm.Lưu ý: Các đối tác tìm kiếm không phân biệt “trên cùng” so với “khác” và sẽ không được bao gồm trong phân đoạn vị trí hoặc dữ liệu về tỷ lệ hiển thị.

Các chỉ số về vị trí của quảng cáo

Bạn có thể sử dụng các chỉ số này để hiểu mức độ thay đổi của tỷ lệ nhấp (CTR) do vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng các chỉ số này làm mục tiêu để đặt giá thầu bởi vì, đôi khi, các chỉ số này có thể giảm khi giá thầu tăng. Điều này xảy ra vì giá thầu cao hơn có thể giúp bạn tham gia các phiên đấu giá cạnh tranh hơn ở một vị trí kém hơn.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm “% hiển thị (hàng đầu)” là tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo của bạn xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả các tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu/Số lượt hiển thị

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ phần trăm hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng tìm kiếm “% hiển thị (vị trí đầu tiên)” là tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo của bạn được hiển thị là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí đầu tiên/Số lượt hiển thị

Các chỉ số có thể sử dụng để đặt giá thầu nhằm cải thiện vị trí quảng cáo


Bạn có thể sử dụng các chỉ số sau làm mục tiêu để đặt giá thầu nếu muốn tăng tỷ lệ phần trăm quảng cáo xuất hiện ở vị trí hàng đầu hoặc vị trí đầu tiên trên trang kết quả tìm kiếm.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên trên Mạng Tìm kiếm “TLHT ở vị trí đầu tiên trên tìm kiếm” là số lượt hiển thị mà bạn nhận được ở vị trí đầu tiên (quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên = Số lượt hiển thị ở vị trí đầu tiên/số lượt hiển thị đủ điều kiện ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm “Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trên Mạng tìm kiếm” là số lượt hiển thị mà bạn nhận được ở vị trí hàng đầu (bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền) so với số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được ở vị trí hàng đầu.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu trên Mạng Tìm kiếm = Số lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu/số lượt hiển thị đủ điều kiện ở vị trí hàng đầu

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không phải là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do có ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách) giúp bạn biết được tần suất quảng cáo của bạn không xuất hiện ở các vị trí phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do ngân sách thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng tìm kiếm (thứ hạng)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí đầu tiên bị mất trên Mạng tìm kiếm (xếp hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không phải là quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do có Thứ hạng quảng cáo thấp.

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng)

Tỷ lệ hiển thị ở vị trí hàng đầu bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng) ước tính tần suất quảng cáo của bạn không xuất hiện ở các vị trí phía trên kết quả tìm kiếm không phải trả tiền do có Thứ hạng quảng cáo thấp.

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Th2 16, 20211222 min read

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó. Để tính…

Thay đổi loại chiến dịch Google Ads của bạn

Th2 3, 20211801 min read

Sau khi tạo một chiến dịch, bạn không thể thay đổi chiến dịch đó thành loại chiến dịch mới. Nếu bạn muốn điều chỉnh vị…

Tạo và quản lý nhiều chiến dịch Google Ads

Th2 3, 202119610 min read

Bạn có biết rằng có thể chứa tới 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng) trong mỗi…

Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

Th2 15, 20211541 min read

Phương pháp đặt giá thầu cho phép bạn đặt chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cho quảng cáo của mình. Cách này khác…

Trạng thái chiến dịch là gì?

Th2 16, 20212172 min read

Trạng thái cho chiến dịch quảng cáo của bạn mô tả liệu quảng cáo của chiến dịch có thể chạy ngay bây giờ hay không.…

Mạng hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211501 min read

Một nhóm gồm hơn 2 triệu trang web, video và ứng dụng mà quảng cáo Google Ads của bạn có thể xuất hiện. Các trang…

Unique Reach là gì ?

Th2 16, 20217691 min read

Đo lường tổng số người đã thấy quảng cáo. Các chỉ số này không chỉ dựa trên các phép đo lường cookie cơ bản để…

Sự nổi bật là gì ?

Th2 16, 20211541 min read

Sự nổi bật là ước tính khả năng hiển thị của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Những yếu tố ảnh hưởng đến…

Khái niệm cơ bản về tính năng đặt giá thầu hiệu quả Google Ads

Th2 1, 20211702 min read

Khám phá những cách quản lý giá thầu của bạn hiệu quả hơn. Tìm chiến lược đặt giá thầu phù hợp cho doanh nghiệp của…

Trang web lỗi là gì ?

Th2 16, 20211341 min read

Trang web trên Mạng hiển thị hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho những người nhập sai địa chỉ cho trang web hoặc…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×