Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Giới hạn tần suất là gì ?

Giới hạn tần suất là gì ?

  • Google

Tính năng này giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hoặc Quảng cáo video hiển thị cho cùng một người dùng.

Tần suất là số lần người dùng nhìn thấy Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Tính năng Giới hạn tần suất hoạt động theo các cách khác nhau trên Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video.

Đối với Chiến dịch hiển thị:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch hiển thị, bạn sẽ quản lý số lượt hiển thị của chiến dịch cho người dùng cá nhân mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc bất kỳ phạm vi kết hợp nào. 
  • Bạn có thể đặt giới hạn tần suất để quản lý số lượt hiển thị của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.
  • Cookie của bên thứ ba được sử dụng theo mặc định. Tuy nhiên, nếu cookie của bên thứ ba không có sẵn, thì cookie của bên thứ nhất sẽ được dùng để ước tính số lượt hiển thị.

Đối với Chiến dịch video:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video, bạn đặt giới hạn số lượt hiển thị và/hoặc số lượt xem của các video trong chiến dịch cho một người dùng cá nhân mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc bất kỳ phạm vi kết hợp nào. Bạn chỉ có thể đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video ở cấp chiến dịch. 
  • Nếu bạn sử dụng video của chiến dịch này trong các Chiến dịch video khác, thì tính năng giới hạn tần suất của chiến dịch này sẽ tính cả số lượt hiển thị và/hoặc số lượt xem từ những Chiến dịch video khác của một người dùng nhất định. Khi người dùng đạt đến giới hạn tần suất, Google sẽ ngừng hiển thị chiến dịch này cho người dùng. Điều này chỉ áp dụng cho quảng cáo trong luồng và Quảng cáo đệm trong phiên đấu giá.

Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm

Th1 19, 20211983 min read

Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: (1) Trang web, (2) Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội…

Địa chỉ email thay thế là gì ?

Th2 15, 20215741 min read

Địa chỉ email bổ sung mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google. Xem cách cho phép địa chỉ email khác…

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị mục tiêu (tCPM) là gì ?

Th2 15, 20212961 min read

Đây là cách đặt giá thầu mà bạn đặt số tiền trung bình mà bạn có thể trả cho mỗi nghìn lượt hiển thị quảng…

Tên miền là gì ?

Th2 16, 20211471 min read

Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web). Trong URL “www.google.com/ads”, tên miền là “google.com”. Tên miền thường được tạo…

Đang xem xét là gì ?

Th2 15, 20211381 min read

Chúng tôi chỉ định trạng thái cho quảng cáo đang được xem xét để đảm bảo các quảng cáo đó an toàn, phù hợp và…

Phương thức thanh toán là gì ?

Th2 16, 20211871 min read

Hình thức bạn sử dụng để thanh toán chi phí của mình, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Phương thức…

So khớp chính xác là gì?

Th2 16, 20212531 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi ai đó tìm kiếm từ khóa hoặc các biến thể gần…

Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Th2 16, 20211681 min read

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo…

Điều chỉnh giá thầu là gì ?

Th2 15, 20211801 min read

Giá thầu của bạn có thể tăng hoặc giảm theo tỷ lệ phần trăm. Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng…

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Th10 28, 20222671 min read

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn. Liên kết giới thiệu là trang…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×