Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

  • Google

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để xác định chiến dịch và các thuộc tính khác của lượt nhấp liên kết với quảng cáo để theo dõi quảng cáo và phân bổ chiến dịch. Trong Google Ads, tính năng này được bật bằng cách bật tùy chọn cài đặt tự động gắn thẻ. Bạn phải sử dụng tính năng này thì mới có thể sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên trang web của Google Ads. Ngoài ra, bạn có thể dùng tính năng này để liên kết dữ liệu giữa Google Ads và Google Analytics. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này cùng với các tính năng như theo dõi lượt chuyển đổi ngoại tuyến.

Chiến dịch đã kết thúc là gì ?

Th2 15, 20211691 min read

Chiến dịch quảng cáo đã qua ngày kết thúc và không còn chạy quảng cáo nữa. Bạn chọn ngày kết thúc cho mỗi chiến dịch quảng cáo…

Hướng dẫn & giới thiệu về quảng cáo văn bản mở rộng Google Ads

Th2 3, 20212177 min read

Gần đây, chúng tôi đã thay đổi một số tính năng của quảng cáo văn bản mở rộng giúp bạn có nhiều không gian hơn…

Google Doanh nghiệp của tôi là gì ?

Th2 16, 20211551 min read

(Trước đây là Google địa điểm) Sản phẩm cho phép bạn tạo và quản lý danh bạ doanh nghiệp miễn phí trong Google Maps để mọi…

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Th10 28, 20222671 min read

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn. Liên kết giới thiệu là trang…

Băm là gì ?

Th2 15, 20211821 min read

Băm là quá trình tạo ra một giá trị hoặc các giá trị từ một chuỗi văn bản bằng cách sử dụng một công thức…

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là gì ?

Th2 15, 20211421 min read

Danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng trước khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy…

Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Th2 15, 20211461 min read

Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác của bạn trong bảng hiệu suất.  Chỉnh…

Địa chỉ email thay thế là gì ?

Th2 15, 20215741 min read

Địa chỉ email bổ sung mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google. Xem cách cho phép địa chỉ email khác…

Thứ hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211462 min read

Giá trị được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo của bạn (nơi quảng cáo xuất hiện trên trang so với các quảng…

Nhóm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211702 min read

Cách tổ chức danh mục sản phẩm Google Merchant Center cho Chiến dịch mua sắm trong Google Ads. Bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×