Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Được chấp thuận là gì ?

Được chấp thuận là gì ?

  • Google

Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy.

Để được chấp thuận, quảng cáo phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Google Ads. Hãy tìm trạng thái của quảng cáo bằng cách xem cột “Trạng thái”.

Điểm chất lượng là gì ?

Th2 15, 20211311 min read

Điểm chất lượng là chỉ số ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Quảng cáo có chất…

Định dạng quảng cáo là gì ?

Th2 15, 20211302 min read

Các cải tiến hình ảnh đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiển thị nổi bật hơn thông tin về doanh nghiệp…

Lượt nhấp không hợp lệ là gì ?

Th2 16, 20211922 min read

Những lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không cố ý hoặc lượt nhấp từ…

Trang đích là gì ?

Th2 16, 20211251 min read

Trang web nơi mọi người đến sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. URL của trang này thường giống với URL cuối cùng của…

Dữ liệu sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211401 min read

Thông tin chi tiết về sản phẩm mà bạn gửi tới Google Merchant Center. Dữ liệu sản phẩm của bạn được dùng để hiển thị…

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) là gì ?

Th2 15, 20211471 min read

Đây là cách đặt giá thầu mà bạn trả tiền cho mỗi nghìn lượt xem (lượt hiển thị) trên Mạng Hiển thị của Google. Chiến…

URL cuối cùng là gì?

Th2 16, 20214921 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo. Nếu bạn duy trì các trang đích…

Thuật ngữ – Quảng cáo Google

Th10 5, 20223157 min read

Table of Contents[Open][Close]So khớp chính xác là gì?Trạng thái gia đình là gì ?Điểm tối ưu hóa là gì ?Video ngắn và dài là gì…

Quảng cáo mua sắm là gì ?

Th2 16, 20211181 min read

Loại quảng cáo mô tả thông tin chi tiết về các sản phẩm cụ thể mà bạn bán. Quảng cáo mua sắm có thể là Quảng…

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211461 min read

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×