Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Dữ liệu sản phẩm là gì ?

Dữ liệu sản phẩm là gì ?

  • Google

Thông tin chi tiết về sản phẩm mà bạn gửi tới Google Merchant Center. Dữ liệu sản phẩm của bạn được dùng để hiển thị quảng cáo động, trang thông tin miễn phí về sản phẩm và Quảng cáo mua sắm khi bạn chạy chiến dịch Google Ads.

  • Để gửi dữ liệu sản phẩm cho chúng tôi, bạn cần phải thiết lập nguồn cấp dữ liệu cho thông tin sản phẩm của mình trong tài khoản Google Merchant Center. Sau đó, hãy liên kết tài khoản Merchant Center của bạn với Google Ads.
  • Bên trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn sẽ đặt các thuộc tính, chẳng hạn như “điều kiện” và “tình trạng còn hàng” để mô tả sản phẩm và thông tin chi tiết về cách bạn đang bán sản phẩm đó. Để giúp mọi người trên web tìm thấy các mặt hàng của bạn một cách dễ dàng hơn, điều quan trọng là bạn phải mô tả chính xác các mặt hàng của mình bằng cách sử dụng các thuộc tính có sẵn.
  • Cùng với các chính sách tiêu chuẩn dành cho trang thông tin miễn phí, còn có một số Chính sách về Quảng cáo mua sắm liên quan đến cách sử dụng từng thuộc tính và tần suất cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy nhớ xem xét kỹ các chính sách và đảm bảo rằng bạn hiểu các yêu cầu đó.

Tệp CSV là gì ?

Th2 16, 20211731 min read

Tệp CSV (giá trị được phân cách bằng dấu phẩy) là một tệp văn bản có định dạng cụ thể cho phép dữ liệu được…

Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211825 min read

Chỉ số vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ…

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu là gì ?

Th2 15, 20212182 min read

Chiến lược đặt giá thầu tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể ở mức giá mỗi…

Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Th2 15, 20211461 min read

Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác của bạn trong bảng hiệu suất.  Chỉnh…

Cách hoạt động của thuật toán Tìm kiếm Google như thế nào?

Th1 19, 20214408 min read

Với số lượng lớn thông tin trên web, bạn dường như không thể tìm thấy nội dung cần tìm nếu như không có sự trợ…

Theo dõi lượt chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211801 min read

Một công cụ miễn phí trong tài khoản của bạn có thể giúp tính số lượt nhấp vào quảng cáo và trang thông tin miễn…

Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo là gì ?

Th2 15, 20212652 min read

Đây là một công cụ trong tài khoản của bạn giúp xác định lý do tại sao quảng cáo hoặc phần mở rộng quảng cáo…

Nhóm quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211431 min read

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo chia sẻ các mục tiêu tương tự. Mỗi chiến dịch của bạn được tạo thành…

Quảng cáo văn bản là gì ?

Th2 16, 20213281 min read

Quảng cáo văn bản là hình thức truyền thông tiếp thị nhà quảng cáo có thể sử dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch…

Google Ads là gì ?

Th2 16, 20211661 min read

Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng cáo trực tuyến để tiếp…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×