Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Dữ liệu khách hàng là gì ?

Dữ liệu khách hàng là gì ?

  • Google

Dữ liệu khách hàng là thông tin khách hàng mà bạn đã thu thập được với tư cách bên thứ nhất—ví dụ: thông tin mà bạn đã thu thập được từ các trang web, ứng dụng, cửa hàng thực của bạn hoặc các trường hợp khác khi khách hàng trực tiếp chia sẻ thông tin của họ với bạn.

Có nhiều loại dữ liệu khách hàng, một số loại dữ liệu phổ biến là địa chỉ email, tên, họ, số điện thoại và quốc gia cư trú.

Nhắm mục tiêu theo vị trí là gì ?

Th2 16, 20211492 min read

Một tùy chọn cài đặt cho phép bạn chọn các vị trí mục tiêu để tiếp cận khách hàng. Hãy tìm hiểu cách nhắm mục tiêu…

Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Th2 15, 20211672 min read

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể hiển thị ở các…

Thanh toán tổng hợp là gì ?

Th2 16, 20211431 min read

Tùy chọn thanh toán cho phép bạn nhận một hóa đơn cho các chi phí từ nhiều tài khoản Google Ads. Thanh toán tổng hợp…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211231 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211461 min read

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào…

Quản lý số tiền chi tiêu trong Google Ads

Th2 2, 20211635 min read

Bài viết sau đây giải thích cách quản lý số tiền bạn chi tiêu trong tài khoản Google Ads của mình. Đặt ngân sách trung…

Trải nghiệm trang đích là gì ?

Th2 16, 20211192 min read

Phép đo được Google Ads sử dụng để ước tính xem trang đích của trang web có liên quan và hữu ích như thế nào đối với…

Cookie là gì ?

Th2 15, 2021981 min read

Một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của người dùng để giúp lưu trữ các lựa chọn ưu tiên và các thông tin khác…

Phân đoạn là gì ?

Th2 16, 20211132 min read

Danh mục (như loại quảng cáo hoặc ngày trong tuần) mà bạn có thể thêm vào các bảng và biểu đồ của chiến dịch để…

Chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211541 min read

Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×