Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Dữ liệu được băm là gì ?

Dữ liệu được băm là gì ?

  • Google

Dữ liệu được băm sẽ ánh xạ chuỗi ký tự gốc thành dữ liệu có độ dài cố định. Một thuật toán sẽ tạo dữ liệu được băm, điều này sẽ giúp bảo vệ tính bảo mật của văn bản gốc.

Home
News
Thịnh hành
Trends