Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đủ điều kiện là gì ?

Đủ điều kiện là gì ?

  • Google

Đây là một trạng thái được cấp cho các quảng cáo mà Google vẫn đang xem xét, nhưng các quảng cáo đó có thể hiển thị trong các trường hợp sau:

  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho quảng cáo dựa trên nội dung (ví dụ: quảng cáo thích ứng hoặc quảng cáo chiến dịch ứng dụng), điều đó có nghĩa là một số kiểu kết hợp nội dung của bạn đã được phê duyệt và có thể đang chạy.
  • Nếu bạn thấy trạng thái này cho Quảng cáo video, điều đó có nghĩa là video đã được xem xét và phê duyệt để phát trong một số ngữ cảnh.

Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét để đảm bảo quảng cáo đó tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi, đồng thời đảm bảo quảng cáo đó an toàn và thích hợp cho người dùng. Tìm trạng thái quảng cáo.

Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn vì cần xem xét phức tạp hơn. Nếu quảng cáo của bạn có trạng thái “Đủ điều kiện” trong hơn 1 ngày làm việc trọn vẹn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn. 

Tạo và quản lý nhiều chiến dịch Google Ads

Th2 3, 202119610 min read

Bạn có biết rằng có thể chứa tới 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng) trong mỗi…

Chế độ xem đang kích hoạt là gì ?

Th2 15, 20211402 min read

Chế độ xem đang kích hoạt là công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng như trang…

Đối tác tìm kiếm là gì ?

Th2 15, 20211211 min read

Các trang web trong Mạng tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm. Đối tác…

Ngày cuối cùng là gì ?

Th2 16, 2021951 min read

Đây là cài đặt xác định thời gian bạn muốn chạy quảng cáo trong chiến dịch của mình. Khi đến ngày kết thúc của chiến…

Quản lý chiến dịch thông qua ứng dụng Google Ads

Th2 1, 20211821 min read

Ứng dụng Google Ads giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình và thực hiện nhanh các thay đổi ở mọi nơi. Đây là…

Số chuyển tiếp Google là gì ?

Th2 16, 20211054 min read

Số chuyển tiếp Google là số điện thoại duy nhất của Google có thể dùng trong quảng cáo của bạn để giúp theo dõi các…

Tên miền phụ là gì ?

Th2 16, 20211091 min read

Tập hợp con của một tên miền lớn hơn được sử dụng để tổ chức một trang web hiện có thành một URL trang khác.…

Trang web tên miền trỏ hướng là gì ?

Th2 16, 20211462 min read

Địa chỉ web đã được mua nhưng không được phát triển kỹ lưỡng. Ví dụ: Trang web này thường có ít hoặc không có nội…

Đối sánh chính xác phủ định là gì ?

Th2 15, 20211721 min read

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm cụm từ khóa chính xác—mà không có thêm từ. Quảng…

Tất cả chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211121 min read

Tính toán tất cả các chuyển đổi mà Google Ads thúc đẩy cho doanh nghiệp của bạn. “Tất cả chuyển đổi” bao gồm dữ liệu…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×