Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đối tượng kết hợp là gì ?

Đối tượng kết hợp là gì ?

  • Google

Tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho phép bạn tiếp cận đối tượng phù hợp bằng cách kết hợp nhiều thuộc tính đối tượng, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học chi tiết và các mối quan tâm, để tạo ra các “cá tính” thể hiện phân khúc đối tượng mục tiêu của bạn. 

Bạn có thể tạo danh sách các đối tượng kết hợp và truy cập danh sách này bất cứ lúc nào từ bộ chọn đối tượng. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sử dụng lại đối tượng kết hợp cho nhiều chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Trải nghiệm trang đích là gì ?

Th2 16, 20211192 min read

Phép đo được Google Ads sử dụng để ước tính xem trang đích của trang web có liên quan và hữu ích như thế nào đối với…

Giá thầu – Quảng cáo Google

Th10 5, 20222408 min read

Giá thầu CPC tối đa là gì ? Giá thầu mà bạn đặt dùng để xác định số tiền cao nhất bạn có thể trả…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20215861 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

API Google Ads (API AdWords) là gì ?

Th2 15, 20213001 min read

Một tính năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo tương tác và thay đổi cho tài khoản Google Ads thông qua các ứng dụng…

Đối tác hiển thị là gì ?

Th2 15, 20211021 min read

Trang web trong Mạng hiển thị hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các…

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh là gì ?

Th2 16, 20211301 min read

Quá trình đối sánh quảng cáo với các trang web có liên quan trong Mạng hiển thị bằng cách sử dụng từ khóa hoặc chủ…

Tự động gắn thẻ là gì ?

Th2 16, 20211812 min read

Một tính năng tự động thêm thông số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo…

Đối sánh rộng là gì ?

Th2 15, 20211802 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của…

Nhóm chiến dịch là gì ?

Th2 16, 20211911 min read

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch…

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ?

Th2 16, 20211751 min read

Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×