Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đối tượng kết hợp là gì ?

Đối tượng kết hợp là gì ?

  • Google

Tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho phép bạn tiếp cận đối tượng phù hợp bằng cách kết hợp nhiều thuộc tính đối tượng, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học chi tiết và các mối quan tâm, để tạo ra các “cá tính” thể hiện phân khúc đối tượng mục tiêu của bạn. 

Bạn có thể tạo danh sách các đối tượng kết hợp và truy cập danh sách này bất cứ lúc nào từ bộ chọn đối tượng. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc sử dụng lại đối tượng kết hợp cho nhiều chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Home
News
Thịnh hành
Trends