Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đối tác hiển thị là gì ?

Đối tác hiển thị là gì ?

  • Google

Trang web trong Mạng hiển thị hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

  • Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web của đối tác, ứng dụng trên điện thoại di động và các vị trí khác mà bạn chọn hoặc có liên quan đến quảng cáo và từ khóa của bạn hoặc các phương pháp nhắm mục tiêu khác mà bạn đã thêm vào.
  • Xem các đối tác hiển thị nào đã hiển thị quảng cáo của bạn bằng cách xem vị trí tự động và vị trí được quản lý được liệt kê trong chiến dịch.
  • Bạn có thể chọn không hiển thị quảng cáo của mình trên đối tác hiển thị bằng cách chọn không tham gia Mạng hiển thị.

Đang xem xét là gì ?

Th2 15, 20211381 min read

Chúng tôi chỉ định trạng thái cho quảng cáo đang được xem xét để đảm bảo các quảng cáo đó an toàn, phù hợp và…

Mạng Google là gì ?

Th2 16, 20211701 min read

Tất cả các vị trí nơi quảng cáo Google Ads của bạn có thể xuất hiện, bao gồm trang web của Google, trang web hợp…

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211821 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Quảng cáo mua sắm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211641 min read

Loại quảng cáo có thông tin về sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, tiêu đề, giá và liên kết đến cửa hàng của bạn.…

Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Th2 15, 20211962 min read

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể hiển thị ở các…

Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Th2 16, 20213591 min read

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này…

Thanh toán – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222394 min read

Phương thức thanh toán là gì ? Hình thức bạn sử dụng để thanh toán chi phí của mình, chẳng hạn như thẻ tín dụng…

Vị trí – Quảng cáo google

Th10 5, 20221775 min read

Vị trí là gì ? Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất…

Lần hiển thị là gì ?

Th2 16, 20211991 min read

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên…

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211601 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách hàng của bạn.

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×