Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đối sánh rộng phủ định là gì ?

Đối sánh rộng phủ định là gì ?

  • Google

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm mà tại đó, mọi từ, ở bất kỳ thứ tự nào, trong cụm từ khóa của bạn sẽ xuất hiện trong tìm kiếm. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trong tình huống một số từ khóa xuất hiện:

Home
News
Thịnh hành
Trends