Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đối sánh chính xác phủ định là gì ?

Đối sánh chính xác phủ định là gì ?

  • Google

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm cụm từ khóa chính xác—mà không có thêm từ. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị cho các tìm kiếm bao gồm các cụm từ khóa có thêm từ.

Home
News
Thịnh hành
Trends