Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Điểm tối ưu hóa là gì ?

Điểm tối ưu hóa là gì ?

  • Google

Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể xem điểm tối ưu hóa (theo thang điểm từ 1% đến 100%) và các nội dung đề xuất có sẵn trên trang Đề xuất trong tài khoản của mình.

Lưu ý

Điểm tối ưu hóa chỉ hiển thị cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đang hoạt động. Điểm chất lượng hoặc Xếp hạng quảng cáo của bạn không sử dụng điểm tối ưu hóa.

Kiến thức về Google

Th1 19, 20214152 min read

Nội dung trình bày về kiến thức Google, tập trung chủ yếu Goolge Tìm kiếm, tài liệu tham khảo từ Goolge, TMO chọn lọc &…

Quảng cáo văn bản là gì ?

Th2 16, 20213281 min read

Quảng cáo văn bản là hình thức truyền thông tiếp thị nhà quảng cáo có thể sử dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch…

Người quản lý thanh toán là gì ?

Th2 16, 20212312 min read

Người quản lý thanh toán là tài khoản người quản lý kiểm soát thông tin thanh toán lập hóa đơn hàng tháng mà các tài…

Quảng cáo mua sắm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211651 min read

Loại quảng cáo có thông tin về sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, tiêu đề, giá và liên kết đến cửa hàng của bạn.…

ID khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211931 min read

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads. ID khách hàng…

Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm có những tab nào? Xuất hiện trên Google tìm kiếm như thế nào?

Th1 20, 20212683 min read

Tính năng nâng cao trong Google Search Console gồm các tab (1) Chỉ số Thiết yếu về Trang web, (2) Tính khả dụng trên thiết…

Nhóm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211702 min read

Cách tổ chức danh mục sản phẩm Google Merchant Center cho Chiến dịch mua sắm trong Google Ads. Bạn tạo các nhóm sản phẩm bằng…

Các nội dung đề xuất dành riêng cho bạn và giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động của bạn

Th2 1, 20211491 min read

Thị trường luôn thay đổi – chúng tôi sẵn sàng giúp bạn thiết lập tài khoản Google Ads để đảm bảo tài khoản của bạn…

Google Doanh nghiệp của tôi là gì ?

Th2 16, 20211561 min read

(Trước đây là Google địa điểm) Sản phẩm cho phép bạn tạo và quản lý danh bạ doanh nghiệp miễn phí trong Google Maps để mọi…

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211821 min read

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×