Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Tiếp thị trực tuyến » Dịch vụ quảng cáo Goolge

Dịch vụ quảng cáo Goolge

Trang chủ » Tiếp thị trực tuyến » Dịch vụ quảng cáo Goolge
  • Mục tiêu thiết lập quảng cáo google ads với chi phí thấp nhất để đạt hiệu quả bán hàng tối ưu nhất.
  • Sử dụng các chiến thuật vị trí, bán kính, thiết bị, lập lịch & kết hợp hành vi tâm lý khách hàng để đạt hiệu quả cao kinh doanh.
  • Cấu trúc website & nội dung tiếp thị sẽ tác động quan trọng đến giá thầu quảng cáo google.

Thiết lập & hướng dẫn quản lý quảng cáo google (Goolge Ads):

  • Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.
  • Chiến dịch trên Mạng hiển thị.
  • Chiến dịch mua sắm.
  • Chiến dịch video.
  • Chiến dịch ứng dụng.

Home
Kiến Thức
Training
Menu
×