Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Địa chỉ email thay thế là gì ?

Địa chỉ email thay thế là gì ?

  • Google

Địa chỉ email bổ sung mà bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào Tài khoản Google. Xem cách cho phép địa chỉ email khác truy cập vào tài khoản Google Ads.

  • Nếu bạn thêm địa chỉ email thay thế vào tài khoản của mình, bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản Google không chỉ bằng địa chỉ email bạn đã sử dụng khi thiết lập tài khoản mà còn bằng địa chỉ email thay thế. Bạn sẽ sử dụng cùng một mật khẩu để đăng nhập cùng với một trong hai địa chỉ email.
  • Với một số sản phẩm của Google, mọi người sẽ có thể nhìn thấy cả địa chỉ email chính và địa chỉ email thay thế của bạn.
  • Bạn có thể thêm, loại bỏ và thay đổi địa chỉ email thay thế bất kỳ lúc nào trên Tài khoản Google tại accounts.google.com.vn.

Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Th2 16, 20211651 min read

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó. Kết…

Ngân sách – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222302 min read

Ngân sách trung bình hằng ngày là gì ? Số tiền ước tính cho ngân sách hằng ngày trung bình có thể cho phép quảng…

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là gì ?

Th2 15, 20211811 min read

Một chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau. Chiến…

Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Th2 15, 20212172 min read

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể hiển thị ở các…

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là gì ?

Th2 16, 20216821 min read

Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google (GCLID) là một thông số được đưa vào trong URL khi có lượt nhấp quảng cáo, để…

URL là gì ?

Th2 16, 20212151 min read

Vị trí của trang web hoặc tệp trên Internet. Một số URL của Google URL bao gồm www.google.com.vn, adwords.googleblog.com và http://www.google.com/intl/vi/privacy. Giống như các cao ốc và nhà ở…

Đối sánh rộng là gì ?

Th2 15, 20212342 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của…

Trạng thái từ khóa là gì ?

Th2 16, 20212283 min read

Trạng thái cho mỗi từ khóa mô tả liệu từ khóa đó có thể kích hoạt quảng cáo chạy vào lúc này hay không. Đối…

Bị giới hạn bởi ngân sách là gì ?

Th2 15, 20212992 min read

Trạng thái chiến dịch hiển thị khi ngân sách hàng ngày trung bình của bạn thấp hơn số tiền đề xuất. Khi điều này xảy…

Tìm quảng cáo đầu tiên của bạn & khắc phục sự cố với trình duyệt của bạn

Th2 3, 20212143 min read

Sau khi bạn đã tạo các quảng cáo của mình, điều quan trọng là phải đảm bảo các quảng cáo này thực sự xuất hiện…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×