Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

  • Google

Phương pháp đặt giá thầu cho phép bạn đặt chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cho quảng cáo của mình. Cách này khác với các chiến lược giá thầu tự động, sẽ đặt số tiền của giá thầu thay cho bạn.

  • Đặt giá thầu CPC thủ công cho phép bạn kiểm soát để đặt số tiền tối đa mà bạn có thể trả cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình.
  • Bạn bắt đầu bằng cách đặt giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) cho toàn bộ nhóm quảng cáo của mình (được gọi là giá thầu mặc định), nhưng bạn cũng có thể đặt giá thầu riêng cho các từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng các từ khóa nhất định có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu thủ công để phân bổ nhiều ngân sách quảng cáo hơn cho các từ khóa đó.
  • Nếu không chắc chắn từ khóa hoặc vị trí nào có khả năng sinh lời nhất hoặc nếu không có thời gian để dành cho việc quản lý giá thầu thủ công, thì thay vào đó hãy cân nhắc sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột. Tối đa hóa số nhấp chuột là chiến lược giá thầu tự động tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn. 

Liên kết sâu là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Một loại URL đích trong quảng cáo đưa mọi người đến trang cụ thể trong ứng dụng. Đối với quảng cáo trên web, bạn có…

Gửi thông tin thanh toán Google Ads

Th2 3, 20212534 min read

Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy bắt đầu bằng cách gửi thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể có một số…

Thiết lập chiến dịch Goolge Ads để thành công

Th2 3, 20211766 min read

Có một số cách để cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch quảng cáo vừa mới tạo. Bài viết này sẽ cung cấp…

Số D-U-N-S là gì ?

Th2 16, 20211951 min read

Số có chín chữ số xác định các doanh nghiệp trên toàn thế giới, được gọi là Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu.…

Giá mỗi lần xem (CPV) là gì ?

Th2 16, 20211771 min read

Phương pháp đặt giá thầu dành cho chiến dịch video, trong đó bạn trả tiền cho mỗi lượt xem. Một lượt xem được tính khi…

Nhóm quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211661 min read

Một nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo chia sẻ các mục tiêu tương tự. Mỗi chiến dịch của bạn được tạo thành…

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Th2 16, 20211672 min read

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó. Để tính…

Dữ liệu khách hàng là gì ?

Th2 16, 20211751 min read

Dữ liệu khách hàng là thông tin khách hàng mà bạn đã thu thập được với tư cách bên thứ nhất—ví dụ: thông tin mà…

ID – Quảng cáo Google

Th10 7, 20223241 min read

ID thiết bị di động là gì ? ID thiết bị di động là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất được sử dụng…

Được chấp thuận (có giới hạn) là gì ?

Th2 16, 20211331 min read

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×