Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Danh sách khách hàng là gì ?

Danh sách khách hàng là gì ?

  • Google

Danh sách khách hàng được tạo bằng cách tải tệp dữ liệu khách hàng CSV lên giao diện người dùng Google Ads hoặc thông qua Google Ads API (AdWords API) và được sử dụng để nhắm mục tiêu đối tượng.

Bạn có thể chỉnh sửa danh sách khách hàng bằng cách xóa người dùng cụ thể, thêm người dùng khác hoặc xóa toàn bộ danh sách.

Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×