Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Creative concept (Khái niệm sáng tạo) là gì?

Creative concept (Khái niệm sáng tạo) là gì?

Khái niệm sáng tạo là gì?

Khái niệm sáng tạo là ““Ý tưởng lớn” hấp dẫn sẽ làm cho chiến lược thông điệp quảng cáo trở nên sống động theo một cách khác biệt và đáng nhớ.

Khái niệm sáng tạo tiếng anh là gì?

Khái niệm sáng tạo tiếng anh là Creative concept

Creative concept

The compelling “big idea” that will bring an advertising message strategy to life in a distinctive and memorable way.

Nhóm chiến lược (Strategic group) là gì?

Nhóm chiến lược là gì? Nhóm chiến lược là “Một nhóm các công ty trong một ngành theo cùng một chiến lược hoặc tương tự nhau.” Nhóm chiến lược tiếng anh là gì? Nhóm chiến lược tiếng anh là Strategic…

Mua lại trực tiếp (Straight rebuy ) là gì?

Mua lại trực tiếp là gì? Mua lại trực tiếp là “Một tình huống mua hàng kinh doanh trong đó người mua thường xuyên đặt hàng lại một thứ gì đó mà không sửa đổi.” Mua lại trực tiếp tiếng…

Mở rộng sản phẩm thẳng (Straight product extension ) là gì?

Mở rộng sản phẩm thẳng là gì? Mở rộng sản phẩm thẳng là “Tiếp thị một sản phẩm ở thị trường nước ngoài mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm.” Mở rộng sản phẩm…

Thương hiệu cửa hàng (hoặc thương hiệu riêng) (Store brand (or private brand) ) là gì?

Thương hiệu cửa hàng (hoặc thương hiệu riêng) là gì? Thương hiệu cửa hàng (hoặc thương hiệu riêng) là “Một thương hiệu được tạo ra và sở hữu bởi một người bán lại sản phẩm hoặc dịch vụ.” Thương hiệu…

Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa (Standardized global marketing) là gì?

Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa là gì? Tiếp thị toàn cầu chuẩn hóa là “Một chiến lược tiếp thị toàn cầu về cơ bản sử dụng cùng một chiến lược tiếp thị và kết hợp với tất cả các…

Cửa hàng đặc sản (Specialty store) là gì?

Cửa hàng đặc sản là gì? Cửa hàng đặc sản là “Một cửa hàng bán lẻ cung cấp một dòng sản phẩm hẹp với nhiều loại sản phẩm trong dòng đó.” Cửa hàng đặc sản tiếng anh là gì? Cửa…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×