Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Chiến dịch là gì ?

Chiến dịch là gì ?

  • Google

Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt khác. Chiến dịch thường được sử dụng để tổ chức danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

  • Tài khoản Google Ads của bạn có thể có một hoặc nhiều chiến dịch quảng cáo đang chạy.
  • Mỗi chiến dịch chứa một hoặc nhiều nhóm quảng cáo.
  • Các cài đặt mà bạn có thể đặt ở cấp chiến dịch bao gồm ngân sách, ngôn ngữ, vị trí, phân phối cho Mạng Google và các cài đặt khác.
  • Bạn có thể tạo các chiến dịch quảng cáo riêng biệt để chạy quảng cáo tại các vị trí khác nhau hoặc sử dụng ngân sách khác nhau.
Home
News
Thịnh hành
Xem nhanh
×