Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung bình) là gì ?

Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung bình) là gì ?

  • Google

Số tiền trung bình mà bạn phải trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung bình) được tính bằng cách chia tổng chi phí của các lượt nhấp mà bạn nhận được cho tổng số lượt nhấp.

  • CPC trung bình được tính dựa trên chi phí mỗi lượt nhấp thực tế (CPC thực tế). CPC thực tế là số tiền thực tế mà bạn phải trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Xin lưu ý rằng CPC trung bình của bạn có thể khác với chi phí tối đa cho mỗi lượt nhấp (CPC tối đa). CPC tối đa là số tiền cao nhất mà bạn có thể trả cho một lượt nhấp.
  • Dưới đây là ví dụ về cách tính CPC trung bình. Giả sử quảng cáo của bạn nhận được hai lượt nhấp, một lượt nhấp có chi phí là $0,2 và một lượt nhấp có chi phí là $0,4 và tổng chi phí là $0,6. Bạn sẽ chia $0,6 (tổng chi phí) cho 2 (tổng số lượt nhấp) để có được CPC trung bình là $0,3.
  • Bạn có thể tìm thấy số tiền CPC trung bình của mình trong cột “CPC trung bình” trong Chiến dịch.
  • Đối với Quảng cáo khách sạn, đôi khi, CPC trung bình có thể cao hơn CPC tối đa do CPC tối đa được nhân với số đêm trong hành trình. Ví dụ: nếu CPC tối đa được đặt ở mức $2, thì chi phí cao nhất cho một lượt nhấp đối với thời gian lưu trú 1 đêm là $2. Đối với thời gian lưu trú 3 đêm, chi phí tối đa cho một lượt nhấp là 6 đô la. CPC trung bình sẽ thể hiện mức giá đầy đủ mà bạn trả cho mỗi lượt nhấp.
  • Bạn vừa mới bắt đầu và muốn biết số tiền trung bình mà bạn có thể phải trả cho một lượt nhấp? Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để có được số tiền CPC trung bình ước tính cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của mình.

Được chấp thuận (có giới hạn) là gì ?

Th2 16, 20211331 min read

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm…

Hiểu sâu hơn về từ khóa và tiêu chí nhắm mục tiêu Google Ads

Th2 1, 20212611 min read

Việc chọn từ khóa có chất lượng cao có thể giúp bạn kết nối với đối tượng phù hợp, vào thời điểm phù hợp. Dưới…

Tỷ lệ nhấp (CTR) là gì ?

Th2 16, 20212171 min read

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn và đã nhấp vào quảng cáo đó. Tỷ lệ nhấp (CTR) có…

URL liên kết giới thiệu là gì ?

Th10 28, 20222951 min read

Địa chỉ của trang web nơi một người nhấp vào liên kết đã gửi họ đến trang của bạn. Liên kết giới thiệu là trang…

Hướng dẫn chi tiết và giới thiệu về quảng cáo tìm kiếm thích ứng Google Ads

Th2 3, 202131519 min read

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh giúp hiển thị nhiều văn bản hơn –…

Tỷ lệ – Quảng cáo Google

Th10 6, 20221741 min read

Tỷ lệ xem là gì ? Tỷ lệ cho thấy số lượt xem được trả tiền của quảng cáo video trên số lần hiển thị.…

Lượt nhấp – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222322 min read

Lượt nhấp là gì ? Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn (chẳng hạn như nhấp vào dòng tiêu đề hoặc số điện…

Bị giới hạn bởi ngân sách là gì ?

Th2 15, 20212992 min read

Trạng thái chiến dịch hiển thị khi ngân sách hàng ngày trung bình của bạn thấp hơn số tiền đề xuất. Khi điều này xảy…

Tên miền là gì ?

Th2 16, 20211671 min read

Phần cốt lõi của URL trang web (địa chỉ Internet của trang web). Trong URL “www.google.com/ads”, tên miền là “google.com”. Tên miền thường được tạo…

Phân phối quá mức là gì ?

Th2 16, 20212022 min read

Là sự kiện thường xảy ra khi chi phí tích lũy trong một ngày nhiều hơn số tiền trong ngân sách hàng ngày trung bình…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×