Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là gì ?

Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) là gì ?

  • Google

Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) có nghĩa là bạn trả tiền cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Đối với chiến dịch đặt giá thầu CPC, bạn đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột tối đa – hay đơn giản là “CPC t.đa” – là số tiền cao nhất mà bạn muốn trả cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình (trừ khi bạn đặt điều chỉnh giá thầu hoặc sử dụng CPC nâng cao).

  • CPC t.đa là số tiền cao nhất bạn sẽ bị tính phí cho một nhấp chuột, nhưng thông thường bạn sẽ bị tính phí ít hơn — đôi khi ít hơn nhiều. Số tiền cuối cùng bạn bị tính phí cho một nhấp chuột đó được gọi là CPC thực tế.
  • Nếu bạn nhập giá thầu CPC t.đa và người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, nhấp chuột đó sẽ không tính phí bạn nhiều hơn số tiền giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt.
  • Bạn sẽ chọn giữa đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu của mình) và đặt giá thầu tự động (cho phép Google đặt giá thầu để cố gắng nhận được nhiều nhấp chuột nhất trong phạm vi ngân sách của bạn).
  • Đặt giá CPC đôi khi được gọi là trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC).

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211213 min read

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là giá khởi điểm cho quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu của bạn thấp hơn ngưỡng này, quảng cáo…

CPA trung bình là gì ?

Th2 15, 20211631 min read

Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một lượt chuyển đổi từ quảng cáo của mình. Giá mỗi hành động (CPA) trung…

Quảng cáo lớp phủ văn bản là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Quảng cáo văn bản được hiển thị cùng với nội dung video trên các trang web Mạng hiển thị. Quảng cáo văn bản thông thường…

Tự động gắn thẻ là gì ?

Th2 16, 20211812 min read

Một tính năng tự động thêm thông số vào các URL của bạn để giúp bạn theo dõi chuyển đổi ngoại tuyến và báo cáo…

Giới thiệu về Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia Google Ads

Th2 3, 20211673 min read

Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm Google Ads hơi khác nhau. Chế độ thông minh…

Thuật ngữ – Quảng cáo Google

Th10 5, 20223157 min read

Table of Contents[Open][Close]So khớp chính xác là gì?Trạng thái gia đình là gì ?Điểm tối ưu hóa là gì ?Video ngắn và dài là gì…

Chi phí – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222122 min read

Chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung bình) là gì ? Số tiền trung bình mà bạn phải trả cho một lượt…

Thiết lập nhóm quảng cáo Google Ads

Th2 3, 20211869 min read

Nhóm quảng cáo chứa một hoặc nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu một tập hợp các từ khóa được chia sẻ. Hiểu cách bạn có…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211231 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Bảng thống kê là gì ?

Th2 15, 20211161 min read

Biểu đồ có thể tùy chỉnh trong tài khoản Google Ads của bạn hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết. Sử dụng bảng để…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×