Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là “Thiết kế các kênh quốc tế có tính đến toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu và kênh tiếp thị, tạo nên một mạng lưới phân phối giá trị toàn cầu hiệu quả.

Chế độ xem toàn bộ kênh tiếng anh là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh tiếng anh là Whole-channel view

Whole-channel view

Designing international channels that take into account the entire global supply chain and marketing channel, forging an effective global value delivery network.

Định giá khu vực (Zone pricing ) là gì?

Định giá khu vực là gì? Định giá khu vực là “Định giá trong đó công ty thiết lập hai hoặc nhiều vùng. Tất cả…

Ảnh hưởng truyền miệng (Word-of-mouth influence) là gì?

Ảnh hưởng truyền miệng là gì? Ảnh hưởng truyền miệng là “Tác động của lời nói cá nhân và lời giới thiệu của bạn bè,…

Bán buôn (Wholesaling) là gì?

Bán buôn là gì? Bán buôn là “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho những người…

Người bán buôn (Wholesaler) là gì?

Người bán buôn là gì? Người bán buôn là “Một công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động bán buôn.” Người bán buôn…

Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là gì? Câu lạc bộ nhà kho là “Một nhà bán lẻ giảm giá bán một số lượng hạn chế…

Muốn (Wants) là gì?

Muốn là gì? Muốn là “Nhu cầu của con người hình thành khi chúng được định hình bởi văn hóa và tính cách cá nhân.”…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Menu
×