Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Chế độ xem – Quảng cáo Google

Chế độ xem – Quảng cáo Google

  • Google

Chế độ xem phần mở rộng là gì ?

Trong chế độ xem phần mở rộng, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một phần mở rộng, tổng hợp trên tất cả các liên kết của phần mở rộng. Mỗi phần mở rộng được liệt kê một lần và xuất hiện ở hàng riêng. Sử dụng chế độ xem phần mở rộng để so sánh hiệu suất giữa các phần mở rộng.

Chế độ xem liên kết là gì ?

Trong chế độ xem liên kết, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một liên kết của phần mở rộng, bao gồm nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản được liên kết mà phần mở rộng đó được liên kết với. Nếu một phần mở rộng được liên kết với nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, phần mở rộng này sẽ được liệt kê nhiều lần. Sử dụng chế độ xem liên kết để so sánh một phần mở rộng đang hoạt động như thế nào từ một liên kết so với liên kết tiếp theo. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các liên kết bằng cách đánh dấu hộp bên cạnh các liên kết bạn muốn thay đổi, rồi sử dụng menu thả xuống Thêm và Chỉnh sửa.

Chế độ xem đang kích hoạt là gì ?

Chế độ xem đang kích hoạt là công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng như trang web trên Mạng hiển thị cho phép AdWords xác định xem quảng cáo của bạn có thể được xem bởi khách hàng tiềm năng không.

Thời lượng chuyển đổi xem qua là gì ?

Th2 16, 20211451 min read

Số ngày sau sau một lần hiển thị mà trong đó một lần chuyển đổi xem qua sẽ được ghi lại. Chuyển đổi xem qua…

Giới thiệu các chỉ số về vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là gì ?

Th2 16, 20211825 min read

Chỉ số vị trí hàng đầu và vị trí đầu tiên là một bộ các chỉ số về độ nổi bật. Các chỉ số về độ…

Chiến dịch đang chờ xử lý là gì ?

Th2 15, 20211781 min read

Chiến dịch quảng cáo có ngày bắt đầu trong tương lai và chưa bắt đầu chạy quảng cáo. Bạn có thể chọn ngày bắt đầu…

Giới thiệu về cài đặt chiến dịch Google Ads

Th2 3, 20212243 min read

Điều chỉnh cài đặt chiến dịch để giúp tùy chỉnh chiến dịch của bạn. Cài đặt chiến dịch bạn chọn sẽ áp dụng cho tất…

Thẻ meta mô tả là gì? Khi nào không nên dùng và những điều nên tránh?

Th1 21, 20212013 min read

Thẻ meta mô tả quan trọng bởi vì Google có thể sử dụng thẻ dưới dạng đoạn trích cho các trang của bạn. Xin lưu…

Quảng cáo mua sắm sản phẩm là gì ?

Th2 16, 20211641 min read

Loại quảng cáo có thông tin về sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, tiêu đề, giá và liên kết đến cửa hàng của bạn.…

Trang chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211971 min read

Trang trên trang web của bạn mà mọi người tiếp cận sau khi thực hiện hành động có giá trị, như trang xác nhận mua…

Dữ liệu – Quảng cáo Google

Th10 7, 20221773 min read

Tệp dữ liệu khách hàng là gì ? Tệp dữ liệu khách hàng là tệp được tải lên Google Ads chứa dữ liệu về khách…

Hiểu và cải thiện Điểm chất lượng Google Ads

Th2 1, 20211321 min read

Để giúp tạo ra trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho mọi người, Google Ads đã thiết lập hệ thống đấu giá để xác định…

CPC nâng cao (ECPC) là gì ?

Th2 15, 20211812 min read

Là chiến lược giá thầu điều chỉnh giá mỗi lượt nhấp (CPC) để giúp tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi.…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×