Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Chế độ xem liên kết là gì ?

Chế độ xem liên kết là gì ?

  • Google

Một trong hai cách để xem dữ liệu phần mở rộng của bạn trong trang phần mở rộng.

Lưu ý rằng bất kỳ khi nào tạo phần mở rộng, chẳng hạn như phần mở rộng về chú thích hoặc phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc, bạn có thể liên kết phần mở rộng đó với bất kỳ nhóm quảng cáo hay chiến dịch nào hoặc toàn bộ tài khoản. Điều này có nghĩa là một phần mở rộng có thể có nhiều liên kết.

Trong chế độ xem liên kết, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một liên kết của phần mở rộng, bao gồm nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản được liên kết mà phần mở rộng đó được liên kết với. Nếu một phần mở rộng được liên kết với nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, phần mở rộng này sẽ được liệt kê nhiều lần. Sử dụng chế độ xem liên kết để so sánh một phần mở rộng đang hoạt động như thế nào từ một liên kết so với liên kết tiếp theo. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các liên kết bằng cách đánh dấu hộp bên cạnh các liên kết bạn muốn thay đổi, rồi sử dụng menu thả xuống Thêm và Chỉnh sửa.

Để xem dữ liệu phần mở rộng không có thông tin chi tiết về liên kết, hãy chuyển sang chế độ xem phần mở rộng.

Lượt nhấp không hợp lệ là gì ?

Th2 16, 20212222 min read

Những lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không cố ý hoặc lượt nhấp từ…

Phân đoạn là gì ?

Th2 16, 20211362 min read

Danh mục (như loại quảng cáo hoặc ngày trong tuần) mà bạn có thể thêm vào các bảng và biểu đồ của chiến dịch để…

Tệp CSV là gì ?

Th2 16, 20211731 min read

Tệp CSV (giá trị được phân cách bằng dấu phẩy) là một tệp văn bản có định dạng cụ thể cho phép dữ liệu được…

Từ khóa là gì ?

Th2 16, 20212431 min read

Từ hoặc cụm từ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn chọn để giúp xác định thời gian và địa điểm mà quảng…

Đối sánh rộng là gì ?

Th2 15, 20212052 min read

Cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của…

Mạng tìm kiếm là gì ?

Th2 16, 20214301 min read

Một nhóm các trang web có liên quan đến hoạt động tìm kiếm. Quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm của…

Tương tác là gì ?

Th2 16, 20211391 min read

Hành động chính của người dùng được liên kết với một định dạng quảng cáo—lần nhấp và vuốt đối với quảng cáo văn bản và…

Bị từ chối là gì ?

Th2 15, 20211511 min read

Quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách quảng cáo của Google Ads. Hãy tìm hiểu lý do quảng…

Quản lý số tiền chi tiêu trong Google Ads

Th2 2, 20211785 min read

Bài viết sau đây giải thích cách quản lý số tiền bạn chi tiêu trong tài khoản Google Ads của mình. Đặt ngân sách trung…

Mẫu theo dõi là gì ?

Th2 16, 20212941 min read

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Bạn có thể sử dụng tham số URL để tùy chỉnh URL cuối cùng của mình.…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×