Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Principles of MARKETING » Thuật ngữ Marketing » Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho (Warehouse club) là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là gì?

Câu lạc bộ nhà kho là “Một nhà bán lẻ giảm giá bán một số lượng hạn chế các mặt hàng tạp hóa, thiết bị gia dụng, quần áo và các hàng hóa khác có thương hiệu với mức chiết khấu sâu cho các thành viên trả phí thành viên hàng năm.

Câu lạc bộ nhà kho tiếng anh là gì?

Câu lạc bộ nhà kho tiếng anh là Warehouse club

Warehouse club

An off-price retailer that sells a limited selection of brand name grocery items, appliances, clothing, and other goods at deep discounts to members who pay annual membership fees.

Chế độ xem toàn bộ kênh (Whole-channel view) là gì?

Chế độ xem toàn bộ kênh là gì? Chế độ xem toàn bộ kênh là “Thiết kế các kênh quốc tế có tính đến toàn…

Định giá khu vực (Zone pricing ) là gì?

Định giá khu vực là gì? Định giá khu vực là “Định giá trong đó công ty thiết lập hai hoặc nhiều vùng. Tất cả…

Ảnh hưởng truyền miệng (Word-of-mouth influence) là gì?

Ảnh hưởng truyền miệng là gì? Ảnh hưởng truyền miệng là “Tác động của lời nói cá nhân và lời giới thiệu của bạn bè,…

Bán buôn (Wholesaling) là gì?

Bán buôn là gì? Bán buôn là “Tất cả các hoạt động liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho những người…

Người bán buôn (Wholesaler) là gì?

Người bán buôn là gì? Người bán buôn là “Một công ty tham gia chủ yếu vào các hoạt động bán buôn.” Người bán buôn…

Muốn (Wants) là gì?

Muốn là gì? Muốn là “Nhu cầu của con người hình thành khi chúng được định hình bởi văn hóa và tính cách cá nhân.”…

Load More ↓
Home
News
Thịnh hành
Menu
×