Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Bộ lọc là gì ?

Bộ lọc là gì ?

  • Google

Công cụ để tìm và chỉ hiển thị dữ liệu chiến dịch có liên quan nhất đến bạn.

Ví dụ: bạn có thể lọc từ khóa bằng cách sử dụng một từ cụ thể, giá thầu cao hơn số tiền cụ thể và tỷ lệ nhấp (CTR) thấp hơn mức trung bình của bạn.

Tùy chọn bộ lọc có sẵn tùy thuộc vào việc bạn đang xem bảng từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo hay chiến dịch.

Thuật ngữ – Google ads – Quảng cáo Google

Th10 7, 20212197 min read

Table of Contents[Open][Close]Đủ điều kiện là gì ?Đối tác tìm kiếm là gì ?Đối tác hiển thị là gì ?Định dạng quảng cáo là gì…

Giới thiệu về Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia Google Ads

Th2 3, 20212283 min read

Chế độ thông minh và Chế độ chuyên gia sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm Google Ads hơi khác nhau. Chế độ thông minh…

Được chấp thuận (có giới hạn) là gì ?

Th2 16, 20211331 min read

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm…

Mức chênh lệch giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Th2 16, 20212301 min read

Mức chênh lệch giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta): Đây là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá sản phẩm trung bình của sản…

Google Ads – Quảng cáo Google

Th10 6, 20222407 min read

Google Ads là gì ? Google Ads là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google. Thông qua Google Ads, bạn có thể tạo quảng…

Trạng thái quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211961 min read

Mô tả liệu quảng cáo có được chấp thuận để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế chính sách nào…

Chiến dịch là gì ?

Th2 15, 20211951 min read

Tập hợp các nhóm quảng cáo (quảng cáo, từ khóa và giá thầu) chia sẻ ngân sách, nhắm mục tiêu theo vị trí và các cài đặt…

Vị trí quảng cáo có thể xuất hiện

Th2 3, 20212504 min read

Khi bạn quảng cáo thông qua Google Ads, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên web, tùy thuộc vào…

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211763 min read

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là giá khởi điểm cho quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu của bạn thấp hơn ngưỡng này, quảng cáo…

Người quản lý thanh toán là gì ?

Th2 16, 20212562 min read

Người quản lý thanh toán là tài khoản người quản lý kiểm soát thông tin thanh toán lập hóa đơn hàng tháng mà các tài…

Load More
Home
Kiến Thức
Training
Menu
×