Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Bảng thống kê là gì ?

Bảng thống kê là gì ?

  • Google

Biểu đồ có thể tùy chỉnh trong tài khoản Google Ads của bạn hiển thị dữ liệu hiệu suất chi tiết.

  • Sử dụng bảng để xem các thống kê, chẳng hạn như số nhấp chuột, số lần hiển thị và tỷ lệ nhấp.
  • Thêm hoặc xóa cột, phân đoạn và bộ lọc để chỉ xem dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn.
  • Tải xuống dữ liệu của bạn từ bảng thống kê dưới dạng báo cáo, lập lịch báo cáo định kỳ, đặt báo cáo để gửi qua email cho bạn và xuất báo cáo bằng nhiều định dạng.

Thuật ngữ – Google ads – Quảng cáo Google

Th10 7, 20211687 min read

Table of Contents[Open][Close]Đủ điều kiện là gì ?Đối tác tìm kiếm là gì ?Đối tác hiển thị là gì ?Định dạng quảng cáo là gì…

Tối đa hóa số lượt nhấp là gì ?

Th2 16, 20214152 min read

Một chiến lược đặt giá thầu tự động sẽ tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể…

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Th2 16, 20211213 min read

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là giá khởi điểm cho quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu của bạn thấp hơn ngưỡng này, quảng cáo…

Vị trí là gì ?

Th2 16, 20211521 min read

Vị trí là những vị trí trên YouTube và Mạng Hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: các trang…

Tỷ lệ chuyển đổi là gì ?

Th2 16, 20211441 min read

Số lượt chuyển đổi trung bình cho mỗi lần tương tác với quảng cáo, được hiển thị dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ chuyển đổi…

Trang – Quảng cáo Google

Th10 7, 20222483 min read

Table of Contents[Open][Close]Trang tổng quan là gì ?Trang web tên miền trỏ hướng là gì ?Trang web lỗi là gì ?Trang đích là gì ?Trải…

Tìm hiểu chi tiết, sử dụng và cài đặt các tính năng Quảng cáo văn bản Google Ads

Th2 3, 202117018 min read

Mỗi quảng cáo văn bản gồm có dòng tiêu đề, phần mô tả mô tả ưu đãi của doanh nghiệp và liên kết có thể…

Trang web lỗi là gì ?

Th2 16, 20211351 min read

Trang web trên Mạng hiển thị hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho những người nhập sai địa chỉ cho trang web hoặc…

Giá thầu – Quảng cáo Google

Th10 5, 20222408 min read

Giá thầu CPC tối đa là gì ? Giá thầu mà bạn đặt dùng để xác định số tiền cao nhất bạn có thể trả…

URL cuối cùng là gì?

Th2 16, 20214921 min read

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người tiếp cận khi nhấp vào quảng cáo. Nếu bạn duy trì các trang đích…

Load More
Home
Kiến Thức
Google Ads
Menu
×