Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Google » Băm là gì ?

Băm là gì ?

  • Google

Băm là quá trình tạo ra một giá trị hoặc các giá trị từ một chuỗi văn bản bằng cách sử dụng một công thức toán học.

Kết quả thu được một giá trị được mã hóa, giúp bảo mật dữ liệu.

Home
News
Thịnh hành
Trends