Tiếp thị marketing toàn diện hay tổng thể gồm nhiều hình thức như Quảng cáo trên truyền hình, radio; Truyền thông báo chí; Quảng cáo ngoài trời; Tiếp thị bằng thư ngỏ, catalogue, tờ rơi, ….

Công nghệ luôn thay đổi, chi phí cơ hội để hiểu, thực hành Tiếp Thị Trực tuyến – Tiếp Thị Toàn Diện là không nhỏ. Tuy nhiên, chi phí biên là rất nhỏ

… nền tảng học thuật cao, đam mê & nhiệt huyết trong lĩnh vực marketing toàn diện tổng thể, lập trình website. Thích ứng nhanh, luôn cập nhật mới nhất sự tiến bộ của khoa học công nghệ